Selektiv Rivning

När och hur kan man riva?

Det går inte att bygga något nytt förrän det gamla är borta. Vi river och forslar bort i tid, så att inte arbetskraft får stå och vänta. Och vi förstör inte det som ska vara kvar, och vållar därmed inga extra utgifter och förseningar. Selektiv rivning inne i byggnader och trånga utrymmen kräver så mycket mer än att bara slita ut. Vi tar bort det som ska bort, skyddar det som ska vara kvar, och ser till att ni kan göra ert jobb i tid.

Även då krävs det dock att rivningen genomförs på ett säkert sätt med rätt utrustning. På grund av riskerna så är rivning inget man ska ägna sig åt själv utan erfarenhet, bättre är det att anlita en firma som vet vad de gör. Vi på Nordmarks AB har många års erfarenhet av både små och stora rivningsarbeten. Vi har utrustningen och kunskapen som krävs för att kunna genomföra en rivning på rätt sätt och till ett bra pris. Men det finns också tillfällen där en rivning inte får genomföras, exempelvis om byggnaden i fråga är kulturskyddad. Då kan man istället för att riva restaurera byggnaden så den uppfyller säkerhetskraven, något som vi också kan hjälpa till med.

Kontakta oss idag för en offert på rivning!