Tele och Datamontage

Vad innebär en fiberinstallation?

Har du hört talas om fiber? Fiberoptik är ett optiskt system för överföring av ljus eller data där, ljus leds genom så kallade optiska fibrer vars kärnor är gjorda av mycket rent glas eller plast från flera millimeters diameter ned till mindre än ett hårstrås diameter.

Det finns idag två typer av optiska fibrer singelmod (även benämnd monomod) och multimod.

Fördelen med singelmodfibrer är att alla signaler går lika lång väg genom fibern, och därför kan man sända signaler mycket längre väg innan de måste renas i en repeater. Ljuset som sänds i singelmodfibrer kommer vanligtvis från en laser. Kärndiametern på singelmodfiber brukar vara 10 mikrometer eller mindre.

Multimodfibrer har större kärndiameter än singelmod och ljuset som sänds kommer vanligtvis från lysdioder. Vanliga yttermått på manteln är 125 mikrometer (en åttondels millimeter) i ytterdiameter, och på kärnan 62,5 mikrometer. Numera är 50 mikrometer allt vanligare i och med OM3 standarden.

Multimode-fiber används främst inom byggnader. Tidigare var tekniken för multimode betydligt billigare, då man kunde använda ljusdioder istället för laser och också att multimodefibrerna var billigare. Numera används singelmode allt oftare hela vägen, också på korta avstånd, eftersom singelmodefiber och utrustning för den blivit allt billigare. Fördelarna med singelmode gäller främst vid långa sträckor och snabba överföringar, till exempel mellan städer och byggnader.

 

Fördelar gentemot koppartråd

Av tradition och av praktiska skäl har koppartråd alltid använts inom telekommunikation, men nu konkurreras den mer och mer ut av de optiska fibrerna. De optiska fibrernas viktigaste fördelar gentemot koppartråd är att:

  • de är billigare än koppartråd, vilket gynnar operatören och konsumenten.
  • de är tunnare än koppartråd. Därigenom blir det möjligt att bunta ihop fler fibrer i en kabel med en given diameter än koppartråd, vilket i sin tur gör att exempelvis fler telefonlinjer får plats.
  • ljussignaler dämpas och förvrängs mindre i optiska fibrer än elektriska signaler i koppartråd. Därför räcker det att ha en sändare som förbrukar lite elektricitet. Dessutom krävs en förstärkare endast vid var 100 kilometer vid singelmodfiberjämfört med 1,5 kilometer för koaxialkabel. Även här gynnas operatören och konsumenten.

En annan fördel med optiska ledare är att de är svåra att avlyssna eftersom de inte avger elektromagnetiska fält på samma sätt som elektriska ledare gör.

Alltså, många fördelar men vad är haken då?

Det enda problemet med fibertekniken har varit den fysiska fiberinstallationen, som har varit både komplicerad och dyr. Fram till för några år sen så har det främst varit större företag, bostadsrättsföreningar, kommuner och myndigheter, som haft möjlighet till fiberinstallation. Tack vare att fler och fler operatörer och stadsnät erbjuder fiber har också priset för installation gått ner, vilket gör att i princip alla idag kan installera en bra och säker infrastruktur i sin fastighet eller till kontoret.

Så oavsett om det gäller fiber eller koppar så har vi på Nordmarks mer än 25 års erfarenhet att bygga stabila och driftsäkra nät.

Nordmarks jobbar i dag med några av dom största nätägarna och operatörerna som finns i Sverige idag så tveka inte att kontakta oss redan idag för ett kostnadsförslag.