Nordmarks Infrastruktur

Nordmarks-Infrastruktur_logo

Nordmarks Infrastruktur är en auktoriserad återförsäljare åt ett av världens största kameratillverkare inom säkerhetsbranschen, vi har ett stort utbud av analoga och digitala kameror och har även möjligheten att skräddarsy lösningar till våra kunder då vår återförsäljarstatus bidrar till en stor flexibilitet. Klicka på PDF länken för att ladda ner vår produktkatalog.

Leveransvilkor

Nordmarks Infrastruktur AB strävar alltid efter att ha största möjliga produktutbud tillgängligt i vår lagerhållning, för att minska leveranstiden åt våra kunder. Då vårt stora produktutbud omöjliggör lagerhållning avseende alla produkter förbehåller vi oss rätten om fördröjda leveranser på upp till 10 arbetsdagar. Vår strävan och målsättning är dock alltid leverans samma dag alternativt senast dagen efter. Vi jobbar ständigt med att förbättra våra leveranskanaler och effektivast möjliga lagerhållning för nöjdast möjliga kunder, minsta kostnad samt snabbaste möjliga leveranserna.

Vi på Nordmarks förbehåller oss rätten att;

 • Att vid utfasade produkter i sortiment ersätta kunden med likvärdig produkt alternativt kreditera gällande order
 • Fakturera kunden 30 dagar netto
 • Att vid ej kreditgodkänd kund erhålla kontantbetalning
 • Att ej ansvara för felmonterade alternativt fel installerade produkter då Nordmarks Infrastruktur AB inte tillhandahållit tjänsten eller på annat sätt kan klandras för skada skedd på produkt efter leverans

Nordmarks Infrastruktur AB följer Konsumentköplagen och lämnar 2 års garanti på sina produkter. Alternativen vid utlöst garanti är;

 • att varan repareras
 • att kunden får en ersättningsvara
 • att kunden får avdrag på priset
 • att köpet går tillbaka

Om köparen visat oaktsamhet eller att varan har skadat på annat sätt som inte kan klandras Nordmarks utlöses ej garantin, enligt följande;

 • en olyckshändelse efter det att kunden har fått varan
 • vanvård
 • onormal användning
 • att kunden inte följt skötsel- och serviceanvisningar

Eventuella reklamationer ska inkomma inom två månader fr.o.m. det att kunden har fått varan levererad. Varan ersätts då med en ny eller likvärdig produkt och samma villkor gäller för den nya varan som för den reklamerade. Det är den ursprungliga garantitiden som gäller även för den nya ersättningsvaran. För att kunden ska ha rätt att häva köpet måste felet anses vara av väsentlig betydelse och ingen likvärdig produkt finns att tillgå inom en rimlig leveranstid.

make and assessment mobile apps for iOS, Android mobile app developers path highlighting mobile system development